Politica de confidentialitate

Acasa » Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND PROTECÈšIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecÈ›ia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-È™i producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecÈ›iei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani È™i are obiective care trec mult peste simpla protecÈ›ie a spaÈ›iului privat.

ProtecÈ›ia datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenÈ›ie deosebită protejării vieÈ›ii private a vizitatorilor care accesează site-ul AGENTIEI, precum È™i a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European È™i al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordaÈ›i o atenÈ›ie deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înÈ›elege modul în care vor fi tratate informaÈ›iile dumneavoastră ("date personale”).

PPD explică practicile NORD EST IMOBILIARE. (în continuare denumită “AGENTIA”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum È™i drepturile de care beneficiaÈ›i cu privire la modul în care informaÈ›iile dumneavoastră sunt prelucrate de către AGENTIA.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de AGENTIA se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum È™i cu reglementările privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care AGENTIA operează.

Prin PPD, AGENTIA doreÈ™te să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm È™i le procesăm, precum È™i cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD È™i cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem NORD EST IMOBILIARE, o societate cu sediul social în IaÈ™i, strada ..., cu număr de ordine în Registrul ComerÈ›ului ... È™i cod unic de înregistrare .... Avem ca domeniu principal de activitate, “AgenÅ£ii imobiliare”, cod CAEN 6831.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informaÈ›ie sau informaÈ›ii care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferinÈ›ele personale È™i obiceiurile de cumpărături, conÈ›inutul generat de utilizatori, informaÈ›iile financiare È™i informaÈ›iile privind situaÈ›ia financiară. Acesta ar putea include È™i identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum È™i modulele cookie.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operaÈ›iune sau set de operaÈ›iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziÈ›ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricÈ›ionarea, È™tergerea sau distrugerea. 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRÄ‚M?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, domiciliu/ reÈ™edință, serie È™i nr. carte de identitate, stare civilă, CNP, vârstă, cetățenie, data naÈ™terii, număr de telefon È™i e-mail, date care rezultă din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietăților, precum È™i din extrasele de Carte Funciară aferente imobilelor proprietate personală).

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este AGENTIA.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

AGENTIA se obligă să respecte principiile de protecÈ›ie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal È™i transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite È™i legitime;
 3. Adecvate, relevante È™i limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenÈ›iale È™i disponibile.
TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 1. În scopul încheierii È™i executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele È™i serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparÈ›in.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligaÈ›ii legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaÈ›ii legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situaÈ›ii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligaÈ›iile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea È™i raportările către autoritățile fiscale.
 3. În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată È™i-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situaÈ›ii, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, È™tiri, viitoare campanii, invitaÈ›ii la diverse evenimente.
 4. În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată È™i-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că un imobil se potriveÈ™te calităților cerute/ adresate online de dvs. È™i vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele conÈ›inute în actul de proprietate È™i cartea dumneavoastră de identitate respectivului proprietar al imobilului. În cazul în care doriÈ›i să vindeÈ›i/ închiriaÈ›i un imobil proprietate personală, vă vom contacta ori de câte ori considerăm că avem o persoană care întruneÈ™te criteriile stabilite de dvs. Vor exista situaÈ›ii în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor care ar putea cumpăra/ închiria imobilul proprietatea dvs. personală.
PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

AGENTIA va folosi informaÈ›iile pe care le furnizaÈ›i în secÈ›iunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului AGENTIEI, înÈ›elegeÈ›i È™i sunteÈ›i de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a AGENTIA.

Vă rugăm să aveÈ›i în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secÈ›iunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanÈ›e, să avem obligaÈ›ia de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care AGENTIA colaborează È™i/sau altor terÈ›i furnizori de servicii ai AGENTIA.

Cu toate acestea, AGENTIA a adoptat măsuri tehnice È™i organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum È™i prelucrarea în conformitate cu cerinÈ›ele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menÈ›ionate anterior.

AGENTIA se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepÈ›ia situaÈ›iilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza È™i în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca AGENTIA să aibă acces È™i la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu AGENTIA, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversaÈ›iilor telefonice, conversaÈ›ii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obÈ›inerii de informaÈ›ii, etc.

Prin contactarea AGENTIA în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. È™i AGENTIA, înÈ›elegeÈ›i È™i sunteÈ›i de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a AGENTIA.

NESWSLETTER

Dacă v-aÈ›i abonat în secÈ›iunea de Newsletter AGENTIA, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conÈ›inut de marketing, despre produsele, serviciile È™i/sau promoÈ›iile desfășurate de către AGENTIA într-o anumita perioadă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi È™terse de îndată, atunci când anulaÈ›i abonamentul din secÈ›iunea de Newsletter a AGENTIA.

Vă puteÈ›i dezabona în orice moment prin intermediul link-ului ataÈ™at Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată AGENTIA.

AGENTIA îÈ™i rezervă dreptul de a selecÈ›iona persoanele cărora le va trimite newslettere È™i/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care È™i-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere È™i/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea AGENTIA, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CÄ‚TRE TERÈšI

Datele cu caracter personal prelucrate de către AGENTIA vor putea fi divulgate È™i/ sau transferate către terÈ›i doar în situaÈ›ia în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepÈ›ia situaÈ›iilor în care există o obligaÈ›ie legală/contractuală pentru AGENTIA de a proceda în acest mod.

AGENTIA va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal proprietarilor imobilelor care se potrivesc calităților adresate de dvs. și vom transmite datele dumneavoastră unor posibili cumpărători/chiriași pentru imobilul dvs.

Vă rugăm să aveÈ›i în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanÈ›e să avem obligaÈ›ia de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care AGENTIA colaborează È™i/sau altor terÈ›i furnizori de servicii ai AGENTIA.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul AGENTIA poate conÈ›ine, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale AGENTIA. Vă rugăm să aveÈ›i în vedere È™i să consultaÈ›i politicile privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal ale celorlalte siteuri, AGENTIA neasumându-È™i responsabilitatea cu privire la informaÈ›iile trimise sau colectate de aceste terÈ›e părÈ›i.

PRELUCRARE AUTOMATÄ‚ DE DATE. COOKIE

Site-ul AGENTIEI foloseÈ™te identificatori de tip Cookie. În acest sens puteÈ›i consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, È™i vă puteÈ›i exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

PERIOADA STOCÄ‚RII DATELOR

AGENTIA poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deÈ›inem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaÈ›iile impuse de lege.

Pentru a È™ti cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când achiziÈ›ionaÈ›i drepturi de proprietate prin intermediul societății noastre, precum È™i servicii de închiriere, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relaÈ›iei noastre contractuale;
 2. În cazul în care participaÈ›i la o ofertă promoÈ›ională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoÈ›ionale;
 3. În cazul în care ne contactaÈ›i pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creaÈ›i un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitaÈ›i să le È™tergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacÈ›iune activă cu noi). În acest sens, menÈ›ionăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi È™terse la 10 ani după ultima interacÈ›iune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-aÈ›i oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonaÈ›i sau solicitaÈ›i să le È™tergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacÈ›iune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările È™i îndrumările locale. În acest sens, menÈ›ionăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt È™terse din evidenÈ›ele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacÈ›iune cu dumneavoastră;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să îÈ™i atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coÈ™ de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) È™i pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările È™i îndrumările locale. În acest sens, menÈ›ionăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră È™i pentru a permite distribuirea conÈ›inutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveÈ›i o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care AGENTIA le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - AveÈ›i dreptul de a accesa datele personale pe care le deÈ›inem. Prima furnizare de informaÈ›ii se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veÈ›i mai avea nevoie de copii ale informaÈ›iilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă È›inând cont de costurile administrative de furnizare a informaÈ›iilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor - AveÈ›i dreptul să cereÈ›i ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite È™i/ sau să le completaÈ›i dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveÈ›i un cont, poate fi mai uÈ™or să vă corectaÈ›i propriile date prin intermediul funcÈ›iei "Contul meu”.

3. Dreptul la È™tergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine È™tergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forÈ›aÈ›i să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării - AveÈ›i dreptul să solicitaÈ›i restricÈ›ionarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanÈ›e specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor, È™i anume:
- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică AGENTIA) să verifice corectitudinea Datelor;
- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
- operatorul (de exemplu, AGENTIA) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecÈ›ii procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz AGENTIA) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (AGENTIA) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor - AveÈ›i dreptul să mutaÈ›i, să copiaÈ›i sau să transferaÈ›i datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-aÈ›i furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract È™i este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziÈ›ie - Vă puteÈ›i opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteÈ›i retrage consimțământul în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - AveÈ›i dreptul să depuneÈ›i o plângere în faÈ›a autorității de protecÈ›ie a datelor din È›ara dumneavoastră de reÈ™edință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecÈ›ie a datelor oferite de AGENTIA.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteÈ›i dezabona sau renunÈ›a la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai uÈ™or să faceÈ›i acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acÈ›iuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terÈ› - Vă puteÈ›i opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies - aveÈ›i dreptul să dezactivaÈ›i modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteÈ›i să le reglaÈ›i uÈ™or modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcÈ›ionalitate a site-urilor web / aplicaÈ›iilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizaÈ›i anumite părÈ›i ale site-urilor sau aplicaÈ›iilor noastre, aÈ™a cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriÈ›i să restricÈ›ionaÈ›i sau să blocaÈ›i toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicaÈ›iile noastre (care vă pot împiedica să utilizaÈ›i anumite părÈ›i ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicaÈ›ii, puteÈ›i face acest lucru prin setările browserului. FuncÈ›ia Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informaÈ›ii, consultaÈ›i următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org

Vă puteÈ›i exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveÈ™te datele personale pe care AGENTIA le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul AGENTIA. Într-o astfel de situaÈ›ie este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITÄ‚RI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicÈ›ia respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicÈ›ie È™i este conform cu standardele recunoscute la nivel internaÈ›ional.

2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni È™i a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparÈ›ine, încălcări ale condiÈ›iilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră È™i pe alÈ›ii, inclusiv în cadrul investigaÈ›iilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informaÈ›ii către È™i primim informaÈ›ii de la terÈ›i parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul È™i alte activități dăunătoare în cadrul È™i în afara materialelor noastre.

InformaÈ›iile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate È™i stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligaÈ›ii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigaÈ›ii privind posibile încălcări ale condiÈ›iilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAÈšIILE CU ALÈšI OPERATORI

În funcÈ›ie de context, s-ar putea să ne găsim în situaÈ›ia necesității absolute de a oferi informaÈ›ii la un nivel mai înalt, atât global, cât È™i intern sau extern, partenerilor noÈ™tri È™i celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. InformaÈ›iile controlate de AGENTIA ar putea fi transferate, transmise sau stocate È™i prelucrate în UE sau în alte țări decât È›ara în care locuiÈ›i, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum È™i a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană È™i ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce priveÈ™te transferurile de date din SEE către Statele Unite È™i către alte țări.

SECURITATEA PRELUCRÄ‚RII

AGENTIA a adoptat măsuri tehnice È™i organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerinÈ›ele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acÈ›iuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. ToÈ›i angajaÈ›ii È™i colaboratorii AGENTIA, precum È™i orice terÈ›e părÈ›i care acÈ›ionează în numele È™i pe seama AGENTIA sunt obligaÈ›i să respecte confidenÈ›ialitatea informaÈ›iilor dumneavoastră È™i cerinÈ›ele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

EXONERARE DE RÄ‚SPUNDERE

Site-ul AGENTIA poate conÈ›ine legături către alte site-uri È™i/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea AGENTIA. AGENTIA nu îÈ™i asumă nicio responsabilitate cu privire la conÈ›inutul acestor site-uri È™i, prin urmare, nu va putea fi È›inută răspunzătoare pentru conÈ›inutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaÈ›iile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. AGENTIA nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale È™i/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveÈ›i în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conÈ›inut, prin actualizarea site-ului AGENTIA.

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici È™i vă vom oferi posibilitatea să consultaÈ›i PPD revizuit înainte de a alege să continuaÈ›i să utilizaÈ›i materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul AGENTIA dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislaÈ›ia aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveÈ›i întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm È™i folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriÈ›i să vă exercitaÈ›i oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaÈ›i accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.


Bulevardul Nicolae Iorga nr. 8F, Iasi
0740 265 549

Depre noi

Nord Est Imobiliare activeaza pe piata imobiliara din Iasi din 2007. In urma experientei acumulata agentia reuseste sa ofere servicii imobiliare profesioniste la cele mai inalte standarde.